Květen 2008

Zapoj se!

13. května 2008 v 18:20 Nejj blog
Soutěž o nejjj blog!!!!
Je tu velikánská soutěž o nejjj blog!!!
Zapojse i ty!!!!
Jak?
napíš mi do komentíků
(1) Jméno
(2) tvuj blog!!
Ahurá dotoho!!!!!!!

Bleskovka

13. května 2008 v 17:06 bleskovky
Ahojky.. už mooc dlouho tu nebyla žádná bleskovka!!!
A tak teďka tu je!!
Stačí odpovědět na pár hádanek!
1)jméno
2)blog
3)odpověžte
1) Když jdete spát v 8 hodin večer a probudíte se v 9, kolik hodin jste spali?
2) Když má farmář 17 ovcí a zatoulají se všechny kromě 9, kolik jich má?
3) Existuje v Anglii 17. červen?
4) Muž má 1 zápalku, kamna, uhlí, papír a dřevo. Co zapálí nejdřív?
5) Zemře-li ponocný ve dne, dostane důchod?
6) Může si muž v Afganistanu vzít sestru své vdovy?
7) Archeologové vykopali pár korun s datumem 46let před Kristem. Byly pravé?
8) Které oko má Žižka na padesátikoruně zalepené?
9) Jaká událost byla 6.12.1933?
10) Kolik devítek je v číslech 1-100?
11) Některé měsíce mají 30 dní, jiné 31. Kolik jich má 28?
12) Osobní vlak z Ostravy jede do Prahy. Rychlík jede z Prahy do Ostravy. Až se vlaky setkají, který z nich to bude mít blíž do Bratislavy?
13)
Doktor předepsal pacientovi 10 tabletek. Má si je brát po 4 hodinách a jednu si vezme hned. Za kolik hodin bude mít prášky dobrané?
14) Kolik zvířat od každého druhu vzal Mojžíš na loď?
15) Jsi pilot letadla. Na začátku máš 15 pasažérů. V Brně jich 6 vystoupí a 6 nastoupí. Letadlo má 18 okének a rozpětí křídel je 16 m. Jak se jmenuje pilot letadla?
16) Na dvou rukách je 10 prstů. Kolik prstů je na 10 rukách?
ten dko bude mít
16-13 správných odpovědí tak získává- diplomek+ jmenovku+třpit. obrázek
12-9 správných odpovědí tak získává-diplomek+jmenovku
8-4 správných odpovědí tak získává-diplomek
3-0 správných odpovědí tak získává-jmenovku

Ahojky..

13. května 2008 v 16:50 →Pixelky
Tady je něco pro vás..
ILH OMGnosan_ů)-)):)-()jitulagvusc.psensesensejitulajitulajitula

http://bitefight.cz/bite/index2.php?join=1

2. května 2008 v 20:44 →Hry
http://bitefight.cz/bite/index2.php?join=1
je too hra .. vyber si buď upíra nebo
vlkodlaka...
a potom jenom hrej.
jujuj ještě něco..
příde ti ne email klíč(odkaz)
tak na něj klikni. s klíčem ti příjde i
jeký servr budeš je jich 15
tak si zapamatuj
páá

The sims 2

2. května 2008 v 20:34 →Hry
Ahojky lidíí!!!
Máte rádi the sims 2 ???
A stalo se vám někdy že vás uneslo ufo?
Mě jo..
Co se vám ještě zajímavého stalo ve hře the sims?
píííííšte!!


Starověk (Egipt a Mezopotánie)

2. května 2008 v 20:27 →Referátky
- obd. starověku se počítá zhruba od r. 3000 př.n.l.
Egypt - území podél řeky Nil;
panovník - faraón > vyžadoval pro sebe božské pocty.
Náboženství: Egypťané věřili, že duše žije po smrti a snažili se různými způsoby zabezpečit její
věčný život v záhrobí > kult mrtvých, dvojník KA
Mezopotámie - území mezi Eufratem a Tigridem; úrodný kraj s více národy (mezi nimi války). Náboženství: představovalo kult přírodních božstev ochraňující život, zajišťující bohatou úrodu, plodnost atd. Přesvědčení, že smrtí se člověk stává stínem, který se smutně pohybuje ve tmě bez spojení s lidmi > bez kultu mrtvých
Zde král jen zástupcem či prostředníkem boha na zemi.

architektura:
Egypt - ideální podmínky pro monument. arch. Svahy údolí Nilu poskytovaly dostatek kamene (žuly, čediče i pískovce).
Princip - skládání jednotlivých archit. článků až k výslednému celku (horizontální architráv a vertikální pilíř. N. sloupy) > monolytické n. členěné na patku dřík a hlavici. Hl. funkci měla archit. náboženská.
Vyvíjí se od mastab (kamenná hrobka, nejstarší patřila faraónovi Menimu),přes chrámy, k pyramidám (hrobky faraónů) -
- vznik ve Staré říši. > 3 druhy
- Stupňová (1. pyramida Džosérova)
- Skosená (u Dášuru Snofredova)
- Pravidelná (největší pyramida Chufevova) >
> největší si nechali postavit Chufev, Rachef a Menkauré - u Gízy
Ve Střední říší je nahradily skalní hrobky
- Vyvinuly se ve složité stavby, vedla k nim alej sfing > k dvěma mohutným pylonům s kolosy, před
nimiž stály obelisky.
- Také skalní chrámy - Skalní chrám v Luxoru a Karnaku - u Vésetu
Mezopotámie - nedostatek kamene, zato množství kvalitní hlíny > cihly (glazurovány). Cihlová arch. usilovala o dojem jednolitosti, sloupy jen podřadné. Architektura určena v prvé řadě nábož. kultu a reprezentaci panovníka.
Stavěli hl. paláce (chrámy se jim podobaly), východiskem u obou byl dům s místnostmi kolem pravoúhlého dvora (z obrovských paláců dochovány jen trosky v kopcích).
Zikkurat (př. v Uru) - stupňovitá věž se 7°; každý stupeň zasvěcen jiné hvězdě. Vrchní místnost
udržována pro příchod boha.
Babylón - největší město novobabylónské říše, s trojitými hradbami. Město mělo pravoúhlé ulice,
několikaposchoďové domy.
Merdukova cesta - vedla od velké brány k Ištařině bráně a kolem královského paláce k Merdukovu
chrámu.
Domy - s hygienickým zařízením (kanalizace, vodovod...)
sochařství:
společné principy E + M:
- koncepční realismus (nevycházeli z optického vjemu, ale z představy, kterou si o něm vytvořili)
- frontální zobrazení (postava nebyla podána realisticky, ale ze dvou nazíracích hledisek)
z profilu - hlava, ruce, nohy
zepředu - trup, ramena, oko
- hieratická perspektiva (podle významu, který zaujímali > farao největší, otroci nejmenší)

Památky:
Egypt
- socha Džosérova a Chefrénova
- socha Pjopeje I. (bronz, živ. vel.)
- realismus nejvíc rozvinut v sochách služebnictva - Sedící písař, služky ...
- podobizna královny Nefertijti (Thutmos) - realistická, jemný půvab, patří k nejkrásnějším hlavám světs. Sochařství, (manželka Achnatona)
- reliéfy > palety > Narmerova paleta, Nemiho paleta, Byčí paleta, paleta s Šakaly
- kamenné hlavy - Zelená hlava, Červená hlava
- zlatá maska Tutanchamonova (tepaná ze zlata)
Mezopotámie
- socha Gudey
- reliéfy > stély - kamenná deska zachycující významné činy (zejm. panovníků)
- > Náramsinova stéla, Chamurapiho stéla
- reliéfy - umírající lev, raněná lvice, skulptury okřídlených býků s lidskou hlavou (zpodobňují ochranná božstva)

malířství:
Egypt
- hlavním výtvarným prostředkem byla obrysová kresba, barva pouze kolorovala tvar
- figurální scény byly komponovány do horizontálních pásů
- nástěnné malby se prováděly na omítku z nilského bahna, úlomků rákosu, opatřena bílým vápenným podkladem;
- reliéf byl vlastně plasticky modelovanou malbou, souviselo se vznikem písma
- malovali temperou, používali jasných, málo lomených barev - přikládali jim magický význam
- muže od žen oddělovali barvou > muži - tmavooranžová / hnědá
- světležlutá
- v hrobkách se zobrazoval pozemský život zemřelého i jeho záhrobní putování, v chrámech se líčily
výjevy ze života bohů a faraónů.
Náměty: faraónovy činy, postupy řemesel, zemědělské práce, vycházelo z dobové reality
- cena historického dokumentu
Výjevy byly spojeny se symbolickým a magickým významem (př. vítězná bitva měla ochrannou funkci).
Za Achnatona tyto symbolické náměty bojů a lovu nahrazeny realistickými scénami z rodinného života faraona.
Mezopotámie
- zdobí stěny paláců - dochovaly se jen zlomky
- Nedostatek kamene vedl k vynálezu hliněných plastických a polévaných cihel >
- > V Babylóně zdobily hradby i Mardukovu cestu jasně zbarvené cihly s reliéfy zvířat (lvi, draci) na tmavě modrém pozadí.
- nástěnná malba z paláce v Mari > jen nepatrné zbytky ( král s bohyní Ištar)
- Mozaiky z barevných kaménků - na stěnách paláců a sloupech chrámů
- Géniové, zvířata, květiny, geometrické ornamenty

Referát - 6. třída - Starověký Řím - Boj o ovládnutí Středomoří - Punské války

2. května 2008 v 20:26 →Referátky

Boj Říma o ovládnutí Středomoří

Po ovládnutí Apeninského poloostrova se Řím stal velmocí v celém Středomoří. Nejsilnějším a nejvýznamnějším protivníkem mladé římské republiky bylo Kartágo. Kartágo bylo založeno roku 814 př. Kr. fénickými;foinickými mořeplavci.
Služba v římském vojsku se považovala za právo a povinnost každého římského občana. Základní organizační jednotka římského vojska byla legie, menší jednotkou byla setnina;centurie.
Války Říma s Kartágem se nazývají punské války a byly celkem tři.
1 punská válka proběhla v letech 264 - 241 př. Kr. . 1. punskou válku vyhrál Řím a jako odškodné získal Sicílii, která se tak stala první římskou provincií.
Do čela kartáginské armády se v 2. punské válce postavil Hannibal. Hannibal se proslavil přechodem přes Alpy, díky kterému se dostal až do severní Itálie. Hannibal porazil Římany v roce 216 př. Kr. v bitvě u Cannae;Kan.
Příčinou 2. punské války (218 - 201 př. n. l.) se stala Hispánie, která oplývala nerostným bohatstvím a kterou se snažilo získat Kartágo.
Kartáginci byli nakonec poraženi v roce 202 př. Kr. v bitvě u Zamy pod vedením římského vojevůdce Publia Cornelia Scipia. Římané jakožto vítězové 2. punské války získali Hispánii.
K definitivnímu poražení samotného Kartága došlo ve 3. punské válce (149 - 146 př. Kr.). Kartágo leželo na pobřeží severní Afriky, v dnešním Tunisku. Roku 148 př. n. l. se stala Makedonie, jejíž součástí bylo i Řecko, provincií Říma.

Obchod ve Středomoří, dominát, křesťanství

Císař Diocletianus;Dioklecián se prohlásil za neomezeného vládce říše, a proto se období jeho vlády říká dominát. Edikt milánský byl vydán v roce 313 a znamenal zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími.
Hlavním městem císaře Konstantina byla Konstantinopolis, kterému se říká Cařihrad, a dnes se toto město jmenuje Istanbul a nachází se v dnešním Turecku.
Zboží z Číny a jihovýchodní Asie se dováželo po tzv. hedvábné stezce. Tzv. jantarová stezka fungovala od pravěku. Vozil se po ní jantar. Svatý Augustin patřil mezi nejvýznamnější církevní otce a napsal dílo O obci boží.
Mezi sedmero svobodných umění patřila gramatika, rétorika;řečnictví, dialektika;filozofie, aritmetika, astronomie, geometrie a hudba;muzika. Latina byla jazykem vzdělanců a jazykem bohoslužeb.
Vyprávěcí poezie se nazývala epika;epická, citové a úvahové poezii se říkalo lyrika;lyrická. Po odstoupení Diocletiana;Diokleciána získal římský trůn Konstantin. Císař Konstantin zrovnoprávnil ediktem Milánským roku 313 křesťanství s dalšími náboženstvími a jeho matka Helena byla prohlášena za svatou.
Propuštěným otrokům se říkalo kolóni. Systém obhospodařování pronajaté půdy, kterou obdělávali propuštění otroci, se nazývá kolonát.

Punské války (264 - 146 př.n.l.) a dobytí Makedonie a Řecka

Město Kartágo se nacházelo na severu Afriky. Obyvatelé Kartága byli Římany nazýváni Punové. Střet mocenských zájmů mezi Kartágem a Římem vyústil ve 3 punské války.
První punská válka trvala od roku 264 do roku 241 př.n.l. V první punské válce získali Římané Sicílii, Sardinii a Korsiku.
Druhá punská válka trvala od roku 218 do roku 201 př.n.l. V čele punských vojsk v druhé punské válce stál slavný vojevůdce Hannibal. Roku 242 př.n.l. porazili Římané Kartágince v námořní bitvě u Aegatských ostrovů. Roku 202 př.n.l. byl ve druhé punské válce Hannibal poražen Římany u města Zama.
Třetí punská válka trvala od roku 149 do roku 146 př.n.l. Roku 146 př.n.l. Římané dobyli Kartágo a srovnali je se zemí. Římané vedli s Makedonií 3 makedonské války. Roku 146 př.n.l. se Řecko dostalo pod římskou nadvládu, Řím se stal světovou říší - impériem;impérium. Roku 168 př.n.l. skončily makedonské války bitvou u města Pydna, kdy Římané zvítězili a Makedonie se stala římskou provincií. Roku 146 př.n.l. bylo Římany dobyto a srovnáno se zemí řecké město Korinth.

Pyrrhovo vítězství, první punská válka

V bitvě u města Askula zvítězil Pyrrhos, ale ztratil příliš mnoho mužů. Město Kartágo se nacházelo v severní Africe a jejím obyvatelům Římané říkali Punové. V bojích s kartaginci vítězili Římané. Řeckým osadám v městě Tarentu přišel na pomoc král Pyrrhos.
V bitvě na ostrově Sicílie bojoval vojevůdce Kartága Hamilkar;Barcas, který prohrál. V Hispánii, kde se nachází dnešní Španělsko, založili Kartáginci;Punové město, které se nazývalo Nové Kartágo. Na řecké Thurie útočil kmen Lukánů, proti kterým se rozhodli Římané bojovat. Válka Říma s řeckými osadníky města Talent začala tak, že Řekové zničily římské lodě. Pyrrhos si do boje kromě vojáků přivedl i 20 vycvičených válečných slonů. Ostrovy při pobřeží ovládalo (kromě ostrova Sicílie) Kartágo.

Hannibal před branami, Kartágo musí být zničeno

V druhé punské válce bojoval na straně města Kartága vojevůdce jménem Hannibal. Hannibal byl konečně poražen roku 202 př. Kr. v bitvě u Zamy. V druhé punské válce nakonec zvítězili Římané.
Město Kartágo bylo definitivně zničeno Římany roku 146 př. Kr. U Trasimenského jezera vpadli Římané do léčky a zvítězil Hannibal. Když stál Hannibal před branami Říma, nečekaně se obrátil nazpět.
Makedonie se zmocnili Římané. Záminkou pro zničení města Kartága se stala válka mezi Kartágem a Numidií. Když si Římané podmanili Řecko, nechali vypálit jeho hlavní obchodní centrum, město Korint. Římané nakonec ovládli i Hispánii - dnešní Španělsko. Hannibal vedl svoje vojsko přes hory Alpy, aby Římany překvapil. V Africe bojoval s Kartáginci římský vojevůdce Publius Cornelius Scipio. V dnešní Sýrii Římané bojovali proti dynastii Seleukovců.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz


Zvířátka!

1. května 2008 v 10:44 →Pixelky
No nejsou milí??